جامعه و فرهنگ

تهران؛ آماده انفجار!بحران‌های شهر‌های دیگر را باید ضرب در پنج یا شش کنیم تا به اوضاع تهران برسیم. علت به گردش اقتصادی تهران بازمی‌گردد. شرایط تحریم این وضعیت را هم تشدید می‌کند. کاهش سطح اشتغال و سرمایه‌گذاری در کشور هم تشدیدکننده این موضوع بوده است.

fararu.com لینک خبر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا