اقتصاد

سامانه یکپارچه فروش از دسترس خارج شداقتصاد آنلاین نوشت: نسامانه یکپارچه فروش که از امروز صبح برای ثبت نام متقاضیان باز شده بود از دسترس خارج شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا