جامعه و فرهنگ

(ویدئو) اینجا بهشت گردشگری ایران است

سه اپیزود از مواجهه تهران با امارت اسلامیمشکل با طالبان کجاست؟

طالبان همچنان همان ماهیت پیشامدرن و سازش‌ناپذیر خود در عرصه حکمرانی و تعاملات خارجی را حفظ کرده است؛ لذا انتظار…

بحرانی که چین با آن روبرو خواهد شدراز بزرگ رهبر چین

رهبر چین در سن ۷۰ سالگی میدان را از تمام رقبای بالقوه خود پاک کرده است بدون آن که هیچ گونه وارث قدرتی در چشم انداز…

fararu.com لینک خبر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا