اقتصاد

سکوت دولت در برابر درخواست برنجکاران/ برنجکاران به دنبال خرید تضمینیاقتصاد نیوز نوشت: ۴۵ درصد برنج پارساله کشاورزان در انبارها رسوب شده است. برهمین اساس انجمن برنج خواهان خرید برنج از سوی دولت با نرخ سود مناسب است. اما سیاستگذار هنوز به این درخواست کشاورزان پاسخ مثبتی نداده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا