جامعه و فرهنگ

فرارو | کالبدشکافی خودکشی سربازان


حمید یعقوبی، رئیس انجمن علمی پیشگیری از خودکشی ایران در هم میهن نوشت: روانشناسان رشد معتقدند، ۱۸ سالگی دیگر پایان نوجوانی نیست و این سن به حدود ۲۳ سالگی رسیده است؛ درنتیجه فردی که در ۱۸ سالگی باید به سربازی اعزام شود، جوانی پخته و دارای هویت باثبات نیست که از پس مقتضیات زمانه برآید. به‌همین‌دلیل شاید بهتر باشد که سازمان نظام وظیفه، روانشناسان، حقوقدانان و گروه‌های متخصص درباره سن سربازی تصمیمی بگیرند و پاسخ دهند که آیا این سن، برای گذراندن این دوره مناسب است؟ چون به‌نظر می‌رسد یک فرد ۱۸ ساله که جوان هم به‌شمار نمی‌رود، آماده فعالیت دشواری مانند سربازی باشد.

شاید ما فرصت اجتماعی‌شدن را برای فرزندان خود فراهم نمی‌کنیم. آن‌ها تا سن ۱۸ سالگی فرصتی برای توانایی حل مسئله، تصمیم‌گیری مناسب، مدیریت تنش در روابط بین فردی و… را پیدا نمی‌کنند. به‌همین‌دلیل است که وقتی وارد فضای پرفشاری مانند سربازی می‌شوند و سریع به راه‌حل نمی‌ر‌سند، با ناکامی روبه‌رو می‌شوند و ممکن است رفتار‌های پرخاشگرانه داشته باشند. در این شرایط که در جامعه و خانواده، خشم نوعی راه‌حل به‌شمار می‌رود، ممکن است آن‌ها هم به این شیوه متوسل شوند.

ازسوی‌دیگر مدرسه و خانواده هم باید به آن‌ها مدیریت خشم، تعارض و… را بیاموزند. به غیر از آن می‌توانیم حرفه‌ای‌شدن سربازی را هم در نظر بگیریم که در صورت محقق‌شدن، می‌تواند در تغییر این شرایط مؤثر باشد. برای سازمان نظام وظیفه ـ به‌عنوان رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران ـ این آمادگی را داریم که تعداد موارد خودکشی سربازان را کالبدشکافی روانشناختی انجام دهیم و بررسی کنیم، عوامل مؤثر بر خودکشی یا دگرکشی آن‌ها چه بوده است.

fararu.com منبع خبر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا