اقتصاد

لزوم حضور مراکز علمی، دانشگاهی و فرهنگی در کارگروه اشتغالمعاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اشتغال اصالتاً یک فرآیند اقتصادی نیست بلکه یک کُنش اجتماعی است، بنابراین باید مراکز علمی، دانشگاهی و فرهنگی را به کارگروه اشتغال بیاوریم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا