سلامت

نقشِ مثبت فتوا در قانونگذاری، به بهانۀ روز اهدای عضوروز 31 اردیبهشت ماه به نام روز اهدای عضو و اهدای زندگی نامگذاری شده است. این روز از جهت حقوقی دارای تاریخچه‌ای است که کمتر به آن پرداخته شده است. تاریخچه‌ای که دانستن آن سهم بسزایی در بیان پویایی فقه و اجتهاد خواهد داشت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا