اقتصاد

نگاه دولت به مسائل کارگری و کارفرمایی با اولویت رونق تولید کشور استمدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،گفت: نگاه دولت به مسائل کارگری و کارفرمایی، نگاه عادلانه و توجه به رونق تولید در کشور است و اعتقاد داریم این مهم مگر با توجه ویژه به جایگاه اثربخش شاغلان، کارگران و ایجاد امنیت خاطر برای آنها محقق نمی شود.

www.isna.ir منبع خبر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا